Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Stöd och omsorg

Nyckeltalen beskriver Hässleholms kommuns resultat inom delar av socialtjänsten, äldreomsorgen och verksamheten för personer med funktionsnedsättning.

Färgmarkeringen visar hur Hässleholms kommuns resultat förhåller sig till övriga kommuners resultat.  

 

Sämsta  25 %

 

Mittersta 50 %

 

Bästa    25 % 

 

Fråga

Hässleholm
2017

Hässleholm
2018

Genomsnitt
i riket 2018

Hur stor andel personer med avslutat försörjningsstöd har inte återkommit inom ett år? (%)

75

77

79

Hur lång är väntetiden i snitt från ansökan till beslut om försörjningsstöd? (dagar)

21

12

15

Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende? (% av maxpoäng) 

84

80

83

Hur stor andel av brukarna inom daglig verksamhet LSS anser att de får bestämma om viktiga saker? (%)

79

69

74

Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjuden plats? (dagar)

73

52

53

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? (% av maxpoäng)

54

52

69

Hur stor andel av brukarna är ganska/mycket nöjda med sitt boende? (%)

83

87

81

Hur stor andel av brukarna är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst? (%)

91

90

88

Vad är kostnaden för äldreomsorg per invånare i åldern 80+? (tkr) *

213

213

237

*  Uppgifterna avser 2016 och 2017 eftersom det inte finns inrapporterad uppgift för 2018.


Sidan uppdaterades 2019-02-11 av Kerstin Andersson

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.