Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun
Kommunledningskontoret
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Projektledare

Cecilia Müllern-Aspegren

Telefon: 0451-26 71 96

Skicka meddelande till


Samhällsutveckling

Inom området Samhällsutveckling finns mått som speglar kommunens förmåga och kapacitet som samhällsutvecklare.

Några av måtten styr kommunen direkt över exempelvis andelen ekologiska livsmedel. Andra mått, såsom sjukpenningtalet, beror på en mängd faktorer som kommunen inte kan påverka.

 

Färgmarkeringen visar hur Hässleholms kommuns resultat förhåller sig till övriga kommuners resultat.  

 

Sämsta 25 %

 

Mittersta 50 %           

 

Bästa    25 %

 

Fråga

Hässleholm
2016

Hässleholm
2017

Genomsnitt
i riket 2017

Hur stor andel av befolkningen i åldern 20 till 64 år förvärvsarbetar? (%)  *

77

77

79

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? (%)  *

3,8

3,8

4,2

Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen?

5,1

4,2

5,2

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (Dagar)  *

10

10,9

12,1

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (%)  *

56

58

39

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av det totala antalet bilar? (%)

40,1

40,8

34,4

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (%)

32

33

28

* Uppgifterna avser 2015 och 2016 eftersom det inte finns inrapporterad uppgift för 2017.

 

Sidan uppdaterades 2018-01-31 av Kerstin Andersson

  • Ingen giltig användare vald.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube