Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Samhälle och miljö

Jämförelsetalen inom samhälle och miljö visar bland annat kommunens tillgänglighet och service till invånare, besökare och näringsidkare. Området innehåller även nyckeltal för valdeltagande och miljöfordon.

Färgmarkeringen visar hur Hässleholms kommuns resultat förhåller sig till övriga kommuners resultat.  

 

Sämsta 25 %

 

Mittersta 50 %           

 

Bästa    25 %

 

Fråga

Hässleholm
2017

Hässleholm
2018

Genomsnitt
i riket 2018

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom en arbetsdag? (%) 

64

70

80

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på enkel fråga? (%) 

40

55

53

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga (%)?

81

87

85

Hur stor andel av de röstberättigade deltog i senaste kommunvalet? (%)  *

82,1

83,5

84,1

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av det totala antalet bilar? (%)

42,7

39,7

44,9

* Uppgifterna för 2017 avser 2014 års valdeltagande.


Sidan uppdaterades 2019-09-30 av Kerstin Andersson

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.