Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Barn och unga

Nyckeltalen ger en bild av utbildningsverksamheten i de kommunala skolorna, både i form av kunskapsresultat och resursåtgång.

Färgmarkeringen visar hur Hässleholms kommuns resultat förhåller sig till övriga kommuners resultat.  

 

Sämsta  25 %

 

Mittersta 50 %

 

Bästa    25 % 

 

Fråga

Hässleholm
2017

Hässleholm
2018

Genomsnitt
i riket 2018

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? (tkr) *

147

155

148

Hur stor andel av eleverna i årskurs tre klarar alla delprov i nationella prov i svenska? (%)

69

63

73

Hur stor andel av eleverna i årskurs sex når minst godkänt betyg i matematik? (%)

86,9

82,7

88,7

Hur stor andel av avgångseleverna är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet? (%)

72,7

73,3

82,7

Vad ger eleverna för sammanfattande omdöme om skola och undervisning? (%) **

67,2

69,6

69

Hur trygg känner jag mig i skolan? (Andel positiva svar, %) **

85,8

81,9

82,7

Hur stor andel av eleverna tar gymnasieexamen inom fyra år? (%)

78,1

70,5

70,5

Vad är kostnaden för grundskola F-9 per elev? (tkr) *

108

112

105

Vad är kostnaden för gymnasieskolan per elev? (tkr) *


130

135

121

*  Uppgifterna avser 2016 och 2017 eftersom det inte finns inrapporterad uppgift för 2018.  ** Uppgiften för 2017 avser 2016 eftersom mätningen görs vartannat år.

Sidan uppdaterades 2020-02-13 av Kerstin Andersson

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.