Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

I Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, jämförs kommunernas kvalitet årligen utifrån ett antal nyckeltal. Kommunerna är själva med och utvecklar nyckeltalen utifrån tre områden; barn och unga, stöd och omsorg och samhälle och miljö.

Kommunens kvalitet i korthet ger en bild av kommunens kvalitet inom följande tre områden:Sidan uppdaterades 2020-02-18