Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Kommunövergripande

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Det är viktigt att föra en diskussion kring innehållet och värdet av de tjänster och produkter som kommunen levererar. Gör vi rätt saker och på rätt sätt?

Kommunens kvalitet i korthet
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, gör årligen en sammanställning av ett antal mått som visar kommunernas prestationer inom tre områden: barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.


Medborgarundersökning
Hässleholms kommun genomförde senast 2016 en medborgarundersökning. Invånarna fick betygsätta kommunens verksamhet, medborgarens möjlighet till inflytande och kommunens attraktivitet.


Sidan uppdaterades 2020-02-10