Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun
Kommunledningskontoret
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Projektledare

Cecilia Müllern-Aspegren

Telefon: 0451-26 71 96

Skicka meddelande till


Kommunövergripande

  • Ingen giltig användare vald.

Det är viktigt att föra en diskussion kring innehållet och värdet av de tjänster och produkter som kommunen levererar. Gör vi rätt saker och på rätt sätt?

Kommunens kvalitet i korthet
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör årligen en sammanställning av ett fyrtiotal mått som visar kommunernas prestationer inom fem områden: tillgänglighet, trygghet, medborgarens delaktighet och kommunens information, effektivitet och samhällsutveckling.


Medborgarundersökning
Hässleholms kommun genomför vartannat år en medborgarundersökning. Invånarna får betygsätta kommunens verksamhet, medborgarens möjlighet till inflytande och kommunens attraktivitet..


Sidan uppdaterades 2018-10-19 av Magnus Lindstrand

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun