Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun
Kommunledningsförvaltningen
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Projektledare

Cecilia Müllern-Aspegren

Telefon: 0451-26 71 96

Skicka meddelande till


Kommunövergripande

  • Ingen giltig användare vald.

Det är viktigt att föra en diskussion kring innehållet och värdet av de tjänster och produkter som kommunen levererar. Gör vi rätt saker och på rätt sätt?

Kommunens kvalitet i korthet
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör årligen en sammanställning av ett antal mått som visar kommunernas prestationer inom tre områden: barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.


Medborgarundersökning
Hässleholms kommun genomförde senast 2016 en medborgarundersökning. Invånarna fick betygsätta kommunens verksamhet, medborgarens möjlighet till inflytande och kommunens attraktivitet.


Sidan uppdaterades 2019-02-05 av Kerstin Andersson

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun