Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Stöd och omsorg

Faktorerna inom detta område beskriver Hässleholms kommuns resultat inom delar av socialtjänsten, äldreomsorgen och verksamheten för personer med funktionsnedsättning.

Färgmarkeringen visar hur Hässleholms kommuns resultat förhåller sig till övriga kommuners resultat.  

 

Sämsta  25 %

 

Mittersta 50 %

 

Bästa    25 % 

 

Stöd och omsorg

Hässleholm
2018

Hässleholm
2019

Medelvärde 
riket

Hur stor andel som haft försörjningsstöd har inte återkommit ett år efter avslutat stöd? (%)

77

89

79

Hur lång är väntetiden i snitt från ansökan till beslut om försörjningsstöd? (antal dagar)

12

12

15

Hur stor andel av dem som bor i bostad med särskild service enligt LSS trivs alltid bra hemma? (andel positiva svar, %)

81

86

80

Hur stor andel av de som har daglig verksamhet enligt LSS anser att de får bestämma om viktiga saker? (%)

69

82

73

Hur lång är väntetiden i snitt från ansökan till erbjudande om plats på särskilt boende för äldre? (antal dagar)

52

81

67

Hur många personal möter i snitt en hemtjänsttagare inom 14 dagar? (antal personer)

19

18

16

Uppfyllda kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng (uppgift från 2018 inte tillgänglig)

48

51

Hur stor andel av de som bor på särskilt boende för äldre är nöjda eller mycket nöjda med sitt boende? (%)

87

82

82

Hur stor andel av de personer som har hemtjänst är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten? (%)

90

89

90

Vad är kostnaden för individ- och familjeomsorg per invånare? (tkr)

4,2

3,8

4,9

Vad är kostnaden för äldreomsorg per invånare i åldern 80+? (tkr)

222,1

220,2

241,2

Vad är kostnaden för området funktionsnedsättning totalt per invånare minus ersättning från Försäkringskassan? (tkr)

7,7

8,4

7,0

Sidan uppdaterades