Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Samhälle och miljö

Jämförelsetalen inom kategorin samhälle och miljö visar bland annat kommunens tillgänglighet och service till invånare, besökare och näringsidkare. Det innehåller också nyckeltal för deltagande och miljöfordon.

Färgmarkeringen visar hur Hässleholms kommuns resultat förhåller sig till övriga kommuners resultat.  

 

Sämsta 25 %

 

Mittersta 50 %           

 

Bästa    25 %

 

Samhälle och miljö

Hässleholm
2018

Hässleholm
2019

Medelvärde

riket

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom en arbetsdag? (%) 

70

75

84

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på enkel fråga? (%) 

55

56

56

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunen via telefon?

87

85

88

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng*

53

59

Hur stor andel av de som avslutat deltagande vid kommunens arbetsmarknadsenhet har börjat arbeta eller studera? (%)

29

23

34

Hur stor andel av dem som lämnat etableringsuppdraget har börjat arbeta eller studera? (avstämning efter 90 dagar, %)

35

29

34

Hur stor andel av eleverna på SFI, som var nybörjare två år tidigare, har klarat minst två kurser? (%)

32

32

42

Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI (Nöjd - Kund - Index)

68

72

73

Hur stor andel av det totala antalet bilar i kommunens organisation är miljöbilar? (%)

41,5

34,1

34,5

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter (%)

38

39

30

Hur lång är handläggningstiden från det att ansökan betraktas som fullständig till beslut om bygglov för ett en- eller tvåbostadshus? (median, antal dagar) *

43

11


* Uppgifter från samtliga år inte tillgängliga.

Sidan uppdaterades