Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Barn och unga

Nyckeltalen för barn och unga ger en bild av utbildningsverksamheten i de kommunala skolorna, både i form av kunskapsresultat och resursåtgång.

Färgmarkeringen visar hur Hässleholms kommuns resultat förhåller sig till övriga kommuners resultat.  

 

Sämsta  25 %

 

Mittersta 50 %

 

Bästa    25 % 

 

Barn och unga

Hässleholm
2018

Hässleholm
2019

Medelvärde riket

Hur stor andel får plats på förskolan på önskat placeringsdatum? (%) *

38

59

Hur stor andel av eleverna i årskurs 3 har klarart alla delprov i svenska och svenska som andraspråk? (%)

63

73

76

Hur stor andel av eleverna i årskurs 6 får minst betyget godkänt i matematik? (%)

82,7

82,8

87,1

Hur stor andel av eleverna i årskus 9 är behöriga till yrkesprogramt? (%)

73,3

77,3

82,5

Hur stor andel av gymnasieeleverna tar examen inom fyra år? (%)

70,5

69,8

69,9

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan (antal)

5,2

5,1

5,2

Vad är kostnaden per inskrivet barn i förskolan? (tkr)

155,8

158,7

156,2

Vad är kostnaden för grundskola (F-9) per elev? (tkr)

116,9

120,1

111,7

Vad är kostnaden för gymnasieskolan per elev? (tkr)

142,0

141,0

125,7

Hur nöjd är jag med skolan i årskurs 9? (andel positiva svar %) *

69,6

66,7

  * Uppgifter från samtliga år inte tillgängliga.


Sidan uppdaterades