Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

I Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, jämförs kommunernas kvalitet årligen utifrån ett antal nyckeltal.

Kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet ger en bild av kommunens kvalitet inom följande tre områden:


Barn och unga

Stöd och omsorg

Samhälle och miljö


Sidan uppdaterades