Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitet och jämförelser för förskola och skola

Postadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Box 254
281 23 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Stobyvägen 6


Växel: 0451-26 70 00Utvecklingsledare

Hans Olsson

Telefon: 0451-26 84 30


Skicka meddelande till

Språkprojekt i förskolan

  • Ingen giltig användare vald.

Fyra förskolor (Fyrklövern, Lyckoklövern, Gärdsmygen och Backstugan) arbetar med ett språkprojekt i syfte att utveckla en god språkmiljö i förskolan. Projektet är genreinspirerat och handlar främst om högläsning med samtal och arbete med flerspråkighet.

Ett genreinspirerat arbetssätt innebär att redan från förskolan ge barnen ett bra stöd oavsett modersmål. Det ger också personalen i förskolan ett verktyg för att kunna arbeta med språkutveckling och olika teman samtidigt.


Arbetssättet hjälper barnen att upptäcka språkliga mönster i olika slags texter och ökar barnens förmåga att uttrycka sig i olika sammanhang. Språket sätts in i ett sammanhang och blir begripligt och meningsfullt för barnen.


Flerspråkighet är en viktig kompetens och en tillgång i samhället. Därför är det viktigt att vi har ett positivt förhållningssätt och en miljö som skapar stolthet hos barnen över de språk de behärskar och en nyfikenhet och lust hos andra att lära sig mera. Med hjälp av högläsning och samtal ger vi barnen utmaningar och får dem att reflektera över texten och vad som finns bakom orden. Det är också ett sätt att ge barnen nya upplevelser och kunskaper om både det de känner till och det de inte känner till.


Barnen får ett ökat ordförråd, men forskning visar också att medveten högläsning har stor betydelse för barnens framtida läs- och skrivinlärning.


Sidan uppdaterades 2015-04-20 av Monica Olsson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun