Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitet och jämförelser för förskola och skola

Postadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Box 254
281 23 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Stobyvägen 6


Växel: 0451-26 70 00Utvecklingsledare

Hans Olsson

Telefon: 0451-26 84 30


Skicka meddelande till

Matematiklyftet

  • Ingen giltig användare vald.

Närmare 250 matematiklärare från grundskolorna i kommunen deltog under läsåret 2014-2015 i den statliga satsningen "Matematiklyftet" som har tagits fram av Skolverket. Under 2015/16 kommer ytterligare ca 45 lärare, som undervisar på särskolan och gymnasieskolan, att delta i matematiklyftet.

 

Det finns en hel del forskning som visar på att grunden för barns utveckling av matematikkunskaper läggs redan i förskolan. Därför har Skolverket även tagit fram ett didaktiskt stödmaterial för förskolan och förskoleklassen. Fyra förskolor (Lillgården och Smultronstället i Sösdala och Kärnhuset och Speldosan i Tormestorp) påbörjade satsningen våren 2014. Den pågår även under hösten 2015.

 

Matematiklyftet i förskolan bygger på kollegialt lärande där pedagogerna diskuterar texter, filmer och erfarenheter samt planerar och följer upp aktiviteter som genomförs med barnen. Syftet är att de ska få en fördjupad förståelse för vad matematiska aktiviteter kan vara så att de på ett medvetet sätt kan planera, iscensätta och följa upp den verksamhet i förskolan som utvecklar barnens förmåga att aktivt delta i matematiska aktiviteter. 

Matematiklyftet i skolan syftar till att öka elevernas måluppfyllelse i matematik. Matematiklärare ska få ökade kunskaper i matematikdidaktik så att innehåll, metoder och former för matematikundervisningen kan stärkas. (SFS 2012:161)

 

Lärarna har träffar i grupper varje vecka under hela läsåret. Grupperna leds av utbildade handledare. Rektorer och handledare får kompetensutveckling av högskolorna för att satsningen ska kunna bli en varaktig förstärkning i matematikundervisningen.

 

Sidan uppdaterades 2015-12-18 av Monica Olsson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun