Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitet och jämförelser för förskola och skola

Postadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Box 254
281 23 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Stobyvägen 6


Växel: 0451-26 70 00Utvecklingsledare

Hans Olsson

Telefon: 0451-26 84 30


Skicka meddelande till

Genrepedagogik

  • Ingen giltig användare vald.

"Svenska barn knäcker läskoden tidigt men får senare problem med att förstå texten" säger läsforskaren Caroline Liberg.

Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fhar försämrats. Det visar resultaten från PISA 2012. PISA är en internationell studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. Elevernas förmågor undersöks inom tre kunskapsområden; matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs vart tredje år (Källa Skolverket).


I genrepedagogiken arbetar man som lärare parallellt med språkutveckling och ämnesundervisning. Enligt senare forskning lär man sig språket bäst om det sker samtidigt med annan inlärning. Arbetssättet hjälper elever att upptäcka de mönster och nivåer som finns i språket. Stöttning i språket är viktigt, såväl från lärare som mellan eleverna.

Sidan uppdaterades 2015-04-20 av Monica Olsson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun