Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitet och jämförelser för förskola och skola

Postadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Box 254
281 23 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Stobyvägen 6


Växel: 0451-26 70 00Utvecklingsledare

Hans Olsson

Telefon: 0451-26 84 30


Skicka meddelande till

Projekt och utvecklingsarbete

  • Ingen giltig användare vald.

På många förskolor och skolor pågår olika projekt och utvecklingsarbeten. Du kan läsa mer om det på förskolornas och skolornas egna webbplatser. Här ser du några av de övergripande projekten.

Matematiklyftet

Närmare 300 matematiklärare från kommunens grundskolor deltog under 2014-2015 i den statliga satsningen, Matematiklyftet, som tagits fram av Skolverket. Under 2015/16 deltar ytterligare 45 lärare, som undervisar i särskolan och gymnasieskolan.

 

Fyra förskolor (Lillgården och Smultronstället i Sösdala och Kärnhuset och Speldosan i Tormestorp) påbörjade satsningen våren 2014. Den pågår även under hösten 2015.

 

Matematiklyftet syftar till att öka elevernas måluppfyllelse i matematik och bygger på kollegialt lärande med stöd från handledare och skolledare. Forskare och lärarutbildare vid de flesta högskolor och universitet har tagit fram material för förskolan, förskoleklassen, särskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

 

Materialet är samlat i en lärportal och baseras på forskning om lärande i matematik, och analyser av svenska elevers resultat i nationella och internationella undersökningar.

 

Läs mer om matematiklyftet på lärportalen.länk till annan webbplats

 

Läslyftet

Läslyftet är ytterligare en stor nationella satsning som vänder sig till lärare från förskoleklass till och med gymnasiet. Fortbildningen

 

Precis som matematiklyftet, bygger läslyftet på kollegialt lärande. Men här sker det på den egna skolan.

 

Satsningen pågår mellan 2015-2018. Västerskolan 6-9 , Läredaskolan 6-9, Röke skola F-5, Västra Torups skola F-3 och Finja skola F-5 deltar i läslyftet 2015/16. 

 

Läs mer om läslyftet.

 

Genrepedagogik

Genrepedagogik handlar om att ge läraren verktyg för att arbeta med språkutveckling i alla ämnen. Arbetssättet hjälper eleverna att erövra skolspråket och upptäcka språkliga mönster i olika sammanhang. Det är ett arbetssätt som är användbart genom elevens hela skolgång i alla ämnen.

 

Hässleholms kommun har två certifierade genrepedagoger med uppdrag att sprida ett språkutvecklande arbetssätt i hela kommunen. De fortbildar och handleder kommunens övriga pedagoger.

 

Läs mer om genrepedagogiken.

 

Språkprojekt i förskolan

Fyra förskolor (Fyrklövern, Lyckoklövern, Gärdsmygen och Backstugan) arbetar med ett språkprojekt i syfte att utveckla en god språkmiljö i förskolan. Projektet är genreinspirerat och handlar främst om högläsning med samtal och arbete med flerspråkighet.

 

Läs mer om språkprojektet.

 

NT-projekt i förskolan

Hässleholms kommun har valt att satsa på förskolans personal när det gäller naturvetenskap och teknik. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010) läggs större fokus på teknik och naturvetenskap än tidigare och personal inom förskolan behöver fortbildning och inspiration på området. Därför deltar kommunen i Skolverkets satsning på utveckling inom naturvetenskap och teknik 2013-2016, den så kallade NT-satsningen.

 

Från Hässleholm deltar en NT-utvecklare från förskolan. Förskolorna Hattstugan och Ekebacken blir pilotförskolor.

 

Läs mer om NT-satsningen.


Sidan uppdaterades 2018-08-23 av Kenneth Englund

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun