Kvalitet och jämförelser för förskola och skola

Postadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Box 254
281 23 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Stobyvägen 6


Växel: 0451-26 70 00

Utvecklingsledare

Hans Olsson

Telefon: 0451-26 84 30


Skicka meddelande till

Pedagogisk dokumentation

Alla förskolor i Hässleholms kommun ska använda pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg och som en integrerad del i verksamheten.

Observationer och dokumentationer

Genom arbetet med pedagogisk dokumentation blir det möjligt att utgå från det som sker med barnen.


Genom att observera och dokumentera följer vi hur den pedagogiska verksamheten svarar mot målen och hur verksamheten på bästa sätt kan bidra till barnens utveckling och lärande. Pedagogisk dokumentation bidrar också till att uppmärksamma hur personalens förhållningssätt påverkar verksamheten och möjliggör för barn att lära.


Observationerna och dokumentationerna blir pedagogiska först när barn och pedagoger tolkar tillsammans, reflekterar kring och försöker förstå vad barnet gjort och tänkt.

Sidan uppdaterades