Kvalitet och jämförelser för förskola och skola

Postadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Box 254
281 23 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Stobyvägen 6


Växel: 0451-26 70 00

Utvecklingsledare

Hans Olsson

Telefon: 0451-26 84 30


Skicka meddelande till

Jämförelser och utvärderingar

Det finns många möjligheter att jämföra våra förskolors och skolors resultat med förskolor och skolor i andra kommuner, men alla kvalitetsaspekter täcks inte av statistiska underlag.

Resultat och jämförelser

Du hittar resultat och statistik för förskolor och skolor i Hässleholms kommun i flera nationella databaser. Där kan du även jämföra resultaten med skolor i andra kommuner. Statistiskt underlag täcker dock inte alla kvalitetsaspekter. Vill du veta mer om olika skolor inför t ex ett skolval, bör du besöka skolorna och prata med elever, lärare och skolledare.


» Skolverkets kommunblad

Här finns statistik för alla verksamhetsformer, från förskola till vuxenutbildning.


Förskolor

» Jämförelsetal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du jämföra förskolor, när det gäller bland annat andel anställda årsarbetare med förskollärarutbildning, pedagogisk högskoleutbildning, antal barn/förskollärare och personaltäthet. Skolverket ansvarar för informationen.


» Kommun- och landstingsdatabasen KOLADA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I kommun- och landstingsdatabasen Kolada finns nyckeltal om bland annat resurser, volymer och kvalitet.


Grundskolor

» Grundskolekvalitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du jämföra grundskolor, när det gäller bland annat meritvärden, behörighet till gymnasieskolan och resultat på ämnesprov. Det är Svenskt näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting samt Friskolornas riksförbund, som ansvarar för informationen.


» Jämförelsetal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du jämföra grundskolor, när det gäller bland annat genomsnittlig betygspoäng i olika ämnen i årskurs 6, andel behöriga till gymnasieskolans olika program, genomsnittligt meritvärde, modersmålsundervisning, språkval och lärartäthet. Skolverket ansvarar för informationen.


» Kommun- och landstingsdatabasen KOLADA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du jämföra grundskolor, när det gäller bland annat meritvärden, behörighet till gymnasieskolan, andel mellan 17 och 24 år som varken studerar eller arbetar och olika ekonomiska nyckeltal.


» SALSA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du se olika grundskolors resultat, när det gäller faktiska värden för andelen elever som har uppnått målen och genomsnittligt meritvärde jämfört med värden där hänsyn har tagits till föräldrarnas utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever på skolorna. Det är Skolverket som ansvarar för informationen.


» Skolverkets statistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du jämföra grundskolor, när det gäller bland annat slutbetyg, behörighet till gymnasieskolan och resultat på ämnesprov. Det är Skolverket, som ansvarar för informationen.


» Välja skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du jämföra olika grundskolor, när det gäller bland annat meritvärde för årskurs 9, behörighet till gymnasieskolan och resultat på ämnesprov. Det är Skolverket, som presenterar informationen.


Gymnasieskolor

» Jämförelsetal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du jämföra gymnasieskolor, när det gäller bland annat antagna till sitt förstahandsval, avbrott/studieuppehåll, elever med gymnasieexamen, fullföljd gymnasieutbildning inom tre år och andel elever på olika program. Skolverket ansvarar för informationen.


» Skolverkets statistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du jämföra gymnasieskolor, när det gäller bland annat andel elever med examensbevis och nationella prov. Det är Skolverket, som ansvarar för informationen.


» Välja skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du jämföra olika gymnasieprogram och gymnasieskolor, när det gäller bland annat elever/lärare, lärare med examen, antagningspoäng och studentexamen inom tre år. Det är Skolverket, som presenterar informationen.

» Öppna jämförelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du jämförelser mellan gymnasieskolor, när det gäller bland annat andel som fullföljer gymnasiet inom tre år och andel med grundläggande högskolebehörighet. Det är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som ansvarar för informationen.

Sidan uppdaterades