Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitet och jämförelser för förskola och skola

Postadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Box 254
281 23 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Stobyvägen 6


Växel: 0451-26 70 00Utvecklingsledare

Hans Olsson

Telefon: 0451-26 84 30


Skicka meddelande till

Förskola och skola

  • Ingen giltig användare vald.

Verksamheten i kommunens förskolor, fritidshem och skolor ska enligt Skollagen kontinuerligt och systematiskt följas upp och utvecklas. Kvalitetsarbetet är en naturlig del i det vardagliga arbetet och en förutsättning för att ge alla barn och elever en likvärdig utbildning.

Skolverkets kvalitetscirkel

www.skolverket.se

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att få syn på vad vi gör, varför vi gör det vi gör och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera och dokumentera  får vi kunskap om vad som leder till framgång.


Det ständiga arbetet med att utveckla verksamhetens kvalitet bedrivs i en cyklisk process, se bilden, som innehåller olika faser: ”Var är vi?”, ”Vart ska vi?”, ”Hur gör vi?” och Hur blev det?


Förskolorna använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra processerna i verksamheten.


Kvalitetsarbetet följs upp på central nivå enligt "partitur", som är Barn- och utbildningsnämndens system för uppföljning och utvärdering av verksamheternas pedagogiska arbete. Enligt partituret ska verksamheterna skicka i uppgifter till Barn- och utbildningsnämnden vid vissa datum under året. Det kan vara sammanställningar av resultat och analyser, enkätundersökningar, statistik m.m.


Uppföljning av verksamheternas kvalitetsarbete sker också genom samtal mellan utvecklingsledare, biträdande utvecklingsledare, berörd verksamhetschef och rektor/förskolechef.

Sidan uppdaterades 2016-01-03 av Gunvor Borre

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun