Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun
Kommunledningsförvaltningen
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Projektledare

Cecilia Müllern-Aspegren

Telefon: 0451-26 71 96

Skicka meddelande till


Kvalitet och jämförelser

  • Ingen giltig användare vald.

Kvalitetsarbete handlar om att skapa en verksamhet som ger största möjliga värde för medborgaren, brukaren och samhället i stort.

I vårt arbete utgår vi från de lagstiftade kraven och de mål som våra politiker har beslutat om. Vi planerar och genomför verksamheten utifrån målen för att sedan analysera och utvärdera både resultaten och målen i sig. Genom att synliggöra verksamheten och jämföra våra resultat gör vi det möjligt att lära oss av varandra och andra. Vi skapar en grund för ständiga förbättringar.

Bild över vision

Sidan uppdaterades 2019-01-07 av Kerstin Andersson

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun