Hässleholms kommun

Besöksadresser, besökstider och postadresser

Här hittar du besöksadresser och besökstider till Stadshuset, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och tekniska förvaltningen. Du hittar också postadress till våra förvaltningar och bolag.

Öppettider

Öppet 14 feb 

  • Kontaktcenter (besök och telefon) 08.00–16.00
  • Konsumentvägledning (telefon) 12.00–14.30
  • Barn- och utbildningsförvaltningens reception (besök) 07.45–11.45 12.45–14.45
  • Biståndshandläggare (telefon) 13.30–14.30
  • Bygglovshandläggare (besök och telefon) 10.00–12.00
  • Löneenheten (telefon) 08.00–12.00
  • Socialförvaltningens reception (besök) 08.00–12.00 13.00–16.00
  • Överförmyndaren (telefon) 13.00–15.00
  • Överförmyndaren (besök) 10.00–12.00

Kontaktcenter

Telefon: 0451-26 70 00

Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm

kontaktcenter@hassleholm.se
Hitta hit via Google Maps Länk till annan webbplats.

Konsumentvägledning

Telefon: 0451-26 83 63

konsumentvagledning@outlook.com

Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: Havremagasinet, Väpnaregatan 13 C, Hässleholm

Hitta hit via Google Maps Länk till annan webbplats.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm

Bygglovsavdelningen stadsbyggnad@hassleholm.se

Miljöavdelningen miljo@hassleholm.se

Socialförvaltningen

Besöksadress: Tingshusgatan 1, Hässleholm

Hitta hit via Google Maps Länk till annan webbplats.

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Bokebergsgatan 5,Hässleholm.

Hitta hit via Google Maps Länk till annan webbplats.

Försörjningsstödsenheterna

Besöksadress: Tingshusgatan 1, Hässleholm

Hitta hit via Google Maps Länk till annan webbplats.

Löneenheten

Telefon: 0451-26 65 65

lon@hassleholm.se

Postadress till förvaltningar och bolag

Om du vill skicka post till en förvaltning eller ett bolag i vår kommun skriver du den här adressen på ditt kuvert:

Hässleholms kommun
Förvaltning/bolag
Enhet/avdelning
Eventuellt namn på mottagare
281 80 Hässleholm

Nedan ser du exempel på hur du skriver adressen till en skola, en förvaltning och ett bolag.

Hässleholms kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Vittsjö skola
Anna Andersson

281 80 Hässleholm

Hässleholms kommun
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Byggavdelningen

Bo Bengtsson

281 80 Hässleholm

Hässleholms kommun
Hässleholm Miljö AB

281 80 Hässleholm

Tänk på! Postadress är inte den samma som leveransadress för paket. Om du är leverantör ska du kontakta beställaren för att få rätt leveransadress.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: