Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Revisorer, kommunrevisionen

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Vad är kommunrevisionen?

Kommunfullmäktige i Hässleholm utser varje mandatperiod nio revisorer. Revisorerna har till sin uppgift att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. Verksamheten granskas och prövas om den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.


Revisorer granskar kommunen

Revisorerna har också uppgiften att på samma sätt granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.


Årlig revisionsberättelse

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultaten av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om den tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas.
Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse.


På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företagen – med granskningsrapport och revisionsberättelser.

Sidan uppdaterades 2018-12-05 av Tove Gilvad

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun