Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 


Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Kommunala pensionärsrådet

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan
företrädare för pensionärsorganisationerna, kommunens styrelser och nämnder. Rådet är underställt kommunstyrelsen. 

Rådets sammansättning

KPR består av åtta ledamöter och åtta ersättare fördelade
enligt följande:

  • en ledamot plus en ersättare från kommunstyrelsen
  • en ledamot plus en ersättare från omsorgsnämnden
  • två ledamöter plus två ersättare från PRO
  • två ledamöter plus två ersättare från SPF seniorerna
  • en ledamot plus en ersättare från RPG
  • en ledamot plus en ersättare från SKPF

 

Ordförande i KPR är ledamot från kommunstyrelsen. Vice
ordförande utses bland pensionärsorganisationernas ledamöter.

Sidan uppdaterades 2017-11-20 av Kerstin Andersson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube