Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Kommunala pensionärsrådet

Hässleholms kommunala pensionärsråd arbetar för en förbättrad verksamhet och service för kommunens pensionärer. Rådet är underställt kommunstyrelsen. 

Rådets sammansättning

Rådet består av en ordförande och en vice ordförande, åtta ledamöter och åtta ersättare.

  • en ledamot plus en ersättare från kommunstyrelsen
  • en ledamot plus en ersättare från omsorgsnämnden
  • två ledamöter plus två ersättare från PRO
  • två ledamöter plus två ersättare från SPF seniorerna
  • en ledamot plus en ersättare från RPG
  • en ledamot plus en ersättare från SKPF

Kallelser och protokoll

Mer information

Ordförande i KPR är ledamot från kommunstyrelsen. Vice
ordförande utses bland pensionärsorganisationernas ledamöter.

Sidan uppdaterades