Hässleholms kommun

Kallelse, protokoll och mötestider för omsorgsnämndens arbetsutskott

Här hittar du omsorgsnämndens arbetsutskotts kallelser och protokoll.

Kallelse med handlingar

Protokoll

Tidigare års protokoll

Sök protokoll

Sök protokoll

Omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträdesdagar 2023

Omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträden är stängda för allmänheten, men de protokollförs alltid.

Mötestiden är klockan 09.00

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

-

3*

13

24

29**

-

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

1, 28***

25

30

-

4

* 3 februari ny mötestid klockan 12.00-15.00

** 29 maj ny mötestid klockan 10.30-13.30

***28 augusti ny mötestid klockan 10.30-13.30

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: