Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Postadress

Hässleholms kommun
Kommunledningsförvaltningen

Valnämnden

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451- 26 83 43

Skicka meddelande till

Valnämnden

Valnämnden är den lokala valmyndigheten i kommunen med ansvar för frågor om val. Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av val till Europaparlamentet och valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige samt extra val och folkomröstningar.

Om valnämnden i Hässleholms kommun

Valnämnden beslutar om det praktiska genomförandet av valen och ordnar lämpliga röstnings- och vallokaler och förordnar röstmottagare. Valnämnden ansvarar för den preliminära rösträkningen.


Valnämnden består av sju ledamöter och tre ersättare som är utsedda av kommunfullmäktige.


  • Ordförande Christer Caesar (KD).
  • Vice ordförande Christer Welinder (S).


Alla politiker i valnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valnämndens delegeringsregler Pdf, 99 kB. (Pdf, 99 kB)


Regionalt och centralt ansvar

Regional valmyndighet är Länsstyrelsen Skåne. Länsstyrelsen beslutar om valdistriktsindelningar och svarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar samt fastställer resultaten vid kommun- och regionsfullmäktigvalen.

Länsstyrelsen Skåne - val Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det övergripande ansvaret har Valmyndigheten, som ansvarar centralt för genomförandet av val och landsomfattande folkomröstningar och ska i övrigt fullgöra de uppgifter som den centrala valmyndigheten har enligt lag eller förordning.

Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Nästa val

Valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige genomförs vart fjärde år och nästa valdag är söndagen den 11 september 2022. Valet till Europaparlamentet genomförs vart femte år och nästa val är år 2024.

Sidan uppdaterades