Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Postadress

Hässleholms kommun
Kommunledningsförvaltningen

Valnämnden

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451- 26 83 43

Skicka meddelande till

Valnämnden

Valnämnden är den lokala valmyndigheten med ansvar i kommunen för frågor om val. Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av val till Europaparlamentet och valen till riksdag, kommun och landsting samt extra val och folkomröstningar.

Om valnämnden

Valnämnden beslutar om det praktiska genomförandet av valen och ordnar lämpliga röstnings- och vallokaler och förordnar röstmottagare. Valnämnden ansvarar för den preliminära rösträkningen.


Valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige genomförs vart fjärde år och nästa gång är år 2022.
Valet till Europaparlamentet genomförs vart femte år och nästa val är år 2024.


Regional valmyndighet är Länsstyrelsen Skåne. Länsstyrelsen beslutar om valdistriktsindelningar och svarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar samt fastställer resultaten vid kommun- och landstingsfullmäktigvalen.

Det övergripande ansvaret har den centrala statliga Valmyndigheten, som har till uppgift att planera och genomföra val och landsomfattande folkomröstningar.

Sidan uppdaterades