Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Mötestider tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträden är stängda för allmänheten men de protokollförs alltid.

‌Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträdesdagar 2022Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

11

8

8

19

10

7

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

16

13

11

8

6


Sidan uppdaterades