Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Mötestider tekniska nämnden

Tekniska nämndens möten är stängda för allmänheten men de protokollförs alltid.

Mötestider tekniska nämnden 2021Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

28

18

25

29

27

24Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

26

30

 28

25

16

 

Sidan uppdaterades