Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens tekniska och fastighetsrelaterade uppgifter samt för förvaltning, drift, underhåll och utveckling av det kommunala astighetsinnehavet.

Om tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för

  • mark- och exploateringsverksamhet
  • lokalförsörjning
  • underlag, upphandling och projketledning vid ny- och ombyggnad inom nämndens ansvarsområden
  • drift och underhåll av gatu- och vägnätet.


Nämnden är även trafiknämnd och kommunal väghållningsmyndighet.


Tekniska nämnden består av elva ledamöter och sex ersättare som är utsedda av kommunfullmäktige. Under tekniska nämnden finns ett utskott, tekniska nämndens arbetsutskott.


  • Ordförande Torsten Nilsson (M)
  • Förste vice ordförande Ulf Berggren (SD)
  • Andre vice ordförande Benny Petersson (S)


Tekniska nämndens förvaltning

Tekniska förvaltningen ansvarar för att genomföra tekniska nämndens beslut.

Tekniska förvaltningen


Mötestider, protokoll med mera

Tekniska nämndens mötestider

Tekniska nämndens kallelser och protokoll

Alla politiker i tekniska nämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska nämndens reglemente Pdf, 340 kB. (Pdf, 340 kB)

Tekniska nämndens delegeringsregler Pdf, 464 kB. (Pdf, 464 kB)


Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.


  • Arbetsutskottets ordförande Torsten Nilsson (M)
  • Arbetsutskottets förste vice ordförande Ulf Berggren (SD)
  • Arbetsutskottets andre vice ordförande Benny Petersson (S)


Mötestider, protokoll med mera

Tekniska nämndens arbetsutskott mötestider

Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll

Alla politiker i tekniska nämndes arbetsutskott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades