Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden svarar för kommunens tekniska och fastighetsrelaterade uppgifter samt för förvaltning, drift, underhåll och utveckling av det kommunala fastighetsinnehavet.

Nämnden är även trafiknämnd och kommunal väghållningsmyndighet

Sidan uppdaterades