Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Socialnämnden

Socialnämnden (SN) ansvarar för stöd till barn, ungdomar och vuxna med sociala problem, familjerätt och familjerådgivning, tillståndsgivning och tillsyn av servering av alkohol, förebyggande åtgärder och övriga uppgifter som åligger socialtjänsten. Socialnämndens förvaltning är socialförvaltningen.

Socialnämnden

 

  • Ordförande Robin Gustavsson (KD)
  • 1:e vice ordförande Sven Lundh (SD)
  • 2:e vice ordförande Lena Nilsson (S)


E-post socialnämnden

Sidan uppdaterades