Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Om socialnämnden

Socialnämnden ansvarar bland annat för

  • stöd till barn, ungdomar och vuxna med sociala problem
  • ärenden rörande familjerätt
  • familjerådgivning
  • samordning av drog- och brottsförebyggande arbete.


Nämnden utfärdar även tillstånd för alkoholservering.


Socialnämnden består av elva ledamöter och sex ersättare som är valda av kommunfullmäktige.


  • Ordförande Robin Gustavsson (KD)
  • Förste vice ordförande Sven Lundh (SD)
  • Andre vice ordförande Lena Nilsson (S)


Socialnämndens förvaltning

Socialförvaltningen ansvarar för att genomföra socialnämndens beslut.

Socialförvaltningen


Mötestider, protokoll med mera

Socialnämndens mötestider

Socialnämndens kallelser och protokoll

Alla politiker i socialnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialnämndens reglemente Pdf, 310 kB. (Pdf, 310 kB)

Socialnämndens delegeringsregler Pdf, 757 kB. (Pdf, 757 kB)

Sidan uppdaterades