Socialförvaltningen

Besöksadress

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Individ och familjesupportens telefon:

0451-26 88 60

Vo Mottag, stöd och prevention

Avvikande besöksadress

Familjens hus

Tredje Avenyen 27 Länk till annan webbplats.

281 32 Hässleholm

(ingång från gården)

Skicka ett meddelande till:

Verksamhetsområde Mottag, stöd och prevention

Verksamhetsområdet arbetar med att ta emot anmälningar och ansökningar om stöd och hjälp samt med öppenvårdsverksamhet och serveringstillstånd.

Mottagningsenheten

Socialförvaltningen har en gemensam mottagningsenhet för frågor gällande barn och unga, ekonomi och sysselsättning, boende och missbruk. Du når dem på telefon 0451-26 70 50. De har telefontid vardagar kl 10.00-11.30 samt 13.00-14.30.


Du kan vända dig till mottagningsenheten om du vill:

  • Ställa frågor gällande oro för barn och ungdomar
  • Anmäla oro för något barn eller någon ungdom
  • Få råd och ansöka om ekonmiskt bistånd
  • Ställa frågor, ansäka om stöd eller anmäla oro gällande vuxnas missbruk eller andra sociala problem
  • Få information om socialförvaltningen


Om du har en akut oro för något barn och det inte kan vänta till telefontiden går det bra att ringa till socialförvaltningens reception på 0451-26 87 00.

 

När socialförvaltningen är stängd, kan du i en akut situation kontakta sociala jouren på 044-775 78 78.

Stöd och preventionsenheten

Enheten är uppdelad i sex verksamheter:

Sidan uppdaterades