Socialförvaltningen

Besöksadress

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Vo Barn och Unga 0-20 år

Avvikande besöksadress

Familjebasen

Linnegatan 6 Länk till annan webbplats., 8

22 Hässleholm


Skicka ett meddelande till:

Verksamhetsområde Barn och Unga 0-20 år

De flesta föräldrar vill att deras barn ska ha en bra uppväxt. Ändå händer det att barn far illa och att föräldrar känner oro för att barnet inte har det tillräckligt bra.

Barn, ungdomar och föräldrar hittar oftast själva en lösning på problemen, men ibland behöver de råd och stöd. Då finns vi här.

Anmälningsplikt

Personal som arbetar inom skola och sjukvård har anmälningsplikt. Det innebär att de är tvungna att anmäla till socialförvaltningen om de har en misstanke om att ett barn far illa.

OROSANMÄLAN FÖR BARN


Om någon anmäler misstanke om att ett barn far illa till socialförvaltningen måste vi enligt socialtjänstlagen göra en bedömning om en utredning ska inledas.

Utredning och uppföljningsteam

Socialförvaltningen har tre team som utreder barn och ungdomars situation samt beviljar och följer upp stödinsatser.

Familjehem

I familjehemsenheten jobbar familjehemssekreterare med rekrytering och handledning av familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer.


Fyll i en intresseanmälan  Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 137 kB)för utskrift och få mer information om att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Familjerätt

På familjerätten kan du få hjälp eller råd i familjerättsliga frågor, så som vårdnad, boende, umgänge, samarbetssamtal, adoption och faderskap/föräldrarskap.

Familjebasen

Kommunalt HVB hem (Hem för Vård och Boende) där ungdomar och familjer, efter biståndsprövning enligt socialtjänstlagen, erbjuds placering, utredning, stöd och behandling. Boendet är bemannat dygnet runt.

Sidan uppdaterades