Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri.

Om omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens uppdrag styrs av ett antal lagar som socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Omsorgnämnden ska verka för att personer trots hög ålder och/eller funktionsnedsättning så långt som möjligt kan:

  • leva ett självständigt liv
  • delta i samhällslivet
  • ha en meningsfull sysselsättning
  • bo i en egen bostad.


Detta görs med förebyggande åtgärder, särskilda boendeformer, bostäder med särskild service samt annat stöd.


Omsorgsnämnden består av elva ledamöter och sex ersättare som är valda av kommunfullmäktige.


  • Ordförande Karin Axelsson (M)
  • Förste vice ord­förande Susanne Lottsfeldt (SD)
  • Andre vice ordförande Christer Welinder (S)


Omsorgsnämndens förvaltning

Omsorgsförvaltningen ansvarar för att genomföra omsorgsnämndens beslut.

Omsorgsförvaltningen


Mötestider, protokoll med mera

Omsorgsnämndens mötestider

Omsorgsnämndens kallelser och protokoll

Alla politiker i omsorgsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omsorgsnämndens reglemente Pdf, 342 kB. (Pdf, 342 kB)

Omsorgsnämndens delegeringsregler Pdf, 418 kB. (Pdf, 418 kB)


Sidan uppdaterades