Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ska tillsammans med andra aktörer ge god och nära vård, omsorg, stöd och service.

Om omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden leds av en ordförande med en 1:e vice ord­förande och 2:e vice ordförande samt ytterligare 11 ledamöter och 6 ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.


Omsorgsnämnden har en egen förvaltning som heter omsorgsförvaltningen. Omsorgsförvaltningen arbetar efter omsorgsnämndens vision att "Hässleholms kommun erbjuder Sveriges bästa vård och omsorg utförd av de stoltaste medarbetarna".

Vanliga frågor

Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt  socialpsykiatri.

Nämnden ska verka för att personer trots hög ålder och/eller funktionsnedsättning så långt som möjligt kan:

  • leva ett självständigt liv
  • delta i samhällslivet
  • ha en meningsfull sysselsättning 
  • bo i en egen bostad

 

Detta görs med förebyggande åtgärder, särskilda boendeformer, bostäder med särskild service samt annat stöd.

Mötestider omsorgsnämnden 2021Jan

Februari

Mars

April

Maj

Juni

26

15

30

-

4

1Juli

Aug

Sep

Okt

November

Dec

-

-

7

5

23

14


Omsorgsnämndens möten är stängda för allmänheten men de protokollförs alltid.

Sidan uppdaterades