Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun
Kommunledningskontoret

Valnämnden

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451- 26 83 43

Skicka meddelande till

Valnämnden

  • Ingen giltig användare vald.

Valnämnden är den lokala valmyndigheten med ansvar i kommunen för frågor om val. Valnämnden svarar för organisation och genomförande av de allmänna valen till riksdag, kommun och landsting, och val till Europaparlamentet samt extra val och folkomröstningar.


Valnämnden beslutar om det praktiska genomförandet av valen och ordnar lämpliga röstnings- och vallokaler och förordnar röstmottagare. Valnämnden ansvarar för den preliminära rösträkningen.


Nästa allmänna val hålls 2018 och nästa val till Europaparlamentet hålls 2019.

Regional valmyndighet är Länsstyrelsen Skåne. Länsstyrelsen beslutar om valdistriktsindelningar och svarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar samt fastställer resultaten vid kommun- och landstingsfullmäktigvalen.

Det övergripande ansvaret har den centrala statliga Valmyndigheten, som har till uppgift att planera och genomföra val och landsomfattande folkomröstningar.

Sidan uppdaterades 2017-11-16 av Kerstin Andersson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube