Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Socialnämnden

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Socialnämnden (SN) ansvarar för ekonomiskt bistånd, stöd till barn, ungdomar och vuxna med sociala problem, familjerätt och familjerådgivning, tillståndsgivning och tillsyn av servering av alkohol, förebyggande åtgärder och övriga uppgifter som åligger socialtjänsten. Socialnämndens förvaltning är socialförvaltningen.

Ordförande: Robin Gustavsson (KD)


1:e vice ordförande: Sven Lundh (SD)


2:e vice ordförande: Lena Nilsson (S)

E-post: socialnamnden@hassleholm.se

Sidan uppdaterades 2019-01-08 av Göran Rignell

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun