Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Omsorgsnämnden

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt  socialpsykiatri.

Nämnden ska verka för att personer trots hög ålder och/eller funktionsnedsättning så långt som möjligt kan:

  • leva ett självständigt liv
  • delta i samhällslivet
  • ha en meningsfull sysselsättning 
  • bo i en egen bostad

Detta görs med förebyggande åtgärder, särskilda boendeformer, bostäder med särskild service samt annat stöd. Omsorgsnämndens förvaltning är omsorgsförvaltningen. 

Sidan uppdaterades 2019-10-09