Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 


Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Omsorgsnämnden

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt  socialpsykiatri.

Nämnden ska verka för att personer trots hög ålder och/eller funktionsnedsättning så långt som möjligt kan:

  • leva ett självständigt liv
  • delta i samhällslivet
  • ha en meningsfull sysselsättning 
  • bo i en egen bostad

Detta görs med förebyggande åtgärder, särskilda boendeformer, bostäder med särskild service samt annat stöd. Omsorgsnämndens förvaltning är omsorgsförvaltningen. 

Sidan uppdaterades 2018-05-08 av Irene Persson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube