Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 


Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Byggnadsnämnden

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Byggnadsnämnden (BN) ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.

I samråd med kommunstyrelsen bedrivs översiktlig fysisk planering. Dessutom bedriver byggnadsnämnden den kommunala lantmäteriverksamheten och kommunens mätningstekniska verksamhet. 


Byggnadsnämnden tar fram detaljplaner för hur kommunens mark ska utnyttjas och beslutar om bygglov. Byggnadsnämndens förvaltning är stadsbyggnadskontoret.

Sidan uppdaterades 2017-04-05 av Anna Nordström

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube