Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Arbetsmarknadsnämnden

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Arbetsmarknadsnämnden (AMF) ansvarar för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsfrågor (arbetsmarknadsenheten), vuxenutbildning (komvux, sfi och yrkeshögskolan) samt övriga uppgifter som åligger enligt reglemente och delegationsordning. Arbetsmarknadsnämndens förvaltning är arbetsmarknadsförvaltningen.

Ordförande: Stefan Larsson (M)


1:e vice ordförande: Ulf Berggren (SD)

 

2:e vice ordförande: Joachim Fors (S)

E-post: arbetsmarknadsnamnden@hassleholm.se

Sidan uppdaterades 2020-07-01