Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Nämnder

Hässleholms kommun har nio nämnder. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen. 

Om våra nämnder

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka uppgifter de ska ha. Varje år fastställer kommunfullmäktige mål och riktlinjer för nämndernas verksamheter. För att nämnderna ska kunna uppfylla de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om, får de en budget att använda.


Nämndernas uppgifter

Nämnderna beslutar i olika frågor som rör deras verksamheter.


Nämnderna ska

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige
  • genomföra beslut som fattas i kommunfullmäktige.


Sidan uppdaterades