Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 


Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Nämnder

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun har tio nämnder. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen. 

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka uppgifter de ska ha. Varje år fastställer kommunfullmäktige mål och riktlinjer för nämndernas verksamheter. För att nämnderna också ska kunna uppfylla de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om, får de en budget att använda.


Nämndernas uppgifter

Nämnderna beslutar i olika frågor som rör deras verksamheter.


Nämnderna ska

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige
  • genomföra beslut som fattas i kommunfullmäktige


Du kan läsa mer om varje nämnd på deras egen sida.   Sidan uppdaterades 2015-04-15 av Tove Gilvad

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube