Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Mötestider miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträden är stängda för allmänheten men de protokollförs alltid.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträdesdagar 2022Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

26

23

inställt

27

-

22

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

24

28

26

-

21


Sidan uppdaterades