Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden ansvarar även för kommunens tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Nämndens ansvarsområden

I samråd med kommunstyrelsen bedrivs översiktlig fysisk planering. Dessutom bedriver miljö- och stadsbyggnadsnämnden den kommunala lantmäteriverksamheten och kommunens mätningstekniska verksamhet.


Nämnden tar fram detaljplaner för hur kommunens mark ska utnyttjas och beslutar om bygglov.


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar även för tillsyn av industrier, skolor, fotvårdare, livsmedel, tobak, receptfria läkemedel, solarier och mycket mer. Andra arbetsområden är kommunens sjökalkningsverksamhet.


I samråd med kommunstyrelsen ansvarar nämnden även för hållbar utveckling, energieffektivisering och klimatanpassning. Kommunens energi- och klimatrådgivare arbetar på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.


Miljö- och stadsbyggnadsnämndens förvaltning är miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades