Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden ansvarar även för kommunens tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Om miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedriver den kommunala lantmäteriverksamheten och kommunens mätningstekniska verksamhet. Nämnden tar fram detaljplaner för hur kommunens mark ska utnyttjas och beslutar om bygglov.


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar även för:

  • tillsyn av industrier, skolor, fotvårdare, livsmedel, tobak, receptfria läkemedel, solarier och mycket mer
  • kommunens sjökalkningsverksamhet.


I samråd med kommunstyrelsen ansvarar nämnden för:

  • översiktlig fysisk planering
  • hållbar utveckling
  • energieffektivisering och klimatanpassning.


Kommunens energi- och klimatrådgivare arbetar på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden består av elva ledamöter och sex ersättare som är valda av kommunfullmäktige.


  • Ordförande Kenny Hansson (M)
  • Förste vice ordförande Paul Thurn (SD)
  • Andre vice ordförande Lars Olsson (C)


Miljö- och stadsbyggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att genomföra miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen


Mötestider, protokoll med mera

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens mötestider

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens kallelser och protokoll

Alla politiker i miljö- och stadsbyggnadsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens reglemente Pdf, 340 kB. (Pdf, 340 kB)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens delegeringsregler Pdf, 326 kB. (Pdf, 326 kB)

Sidan uppdaterades