Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är ansvarig för kommunens miljöarbete och fysisk planering.

Om miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen gör långsiktiga planer för hur Hässleholms kommun med stad, orter och byar ska utvecklas med bostäder, parker och vägar.


Förvaltningen hanterar bygglov och arbetar med tillsyn och rådgivning för bland annat vatten- och avloppsanläggningar och avfallshantering. Även mätning, kartläggning och fastighetsbildning liksom livsmedels- och kemikaliehantering ingår i uppdraget.


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens avdelningar

Förvaltningen är indelad i sex avdelningar som leds av respektive avdelningschef.


  • Miljöavdelningen
  • Byggavdelningen
  • Planavdelningen
  • Mät- och GIS-avdelningen
  • Lantmäteriavdelningen
  • Verksamhetsstöd

Förvaltningschef

Helena Östling är förvaltningschef.


Politisk nämnd

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för förvaltningen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kan du göra det genom vårt kontaktcenter.

Kontakta Hässleholms kommun

Sidan uppdaterades