Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Mötestider kultur-och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden är stängda för allmänheten men de protokollförs alltid.

Kultur- och
fritidsnämndens sammanträdesdagar 2022Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

27

24

31

-

5

16

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

-

22

27

-

8


Sidan uppdaterades