Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Mötestider kultur-och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden är stängda för allmänheten men de protokollförs alltid.

Kultur- och
fritidsnämndens sammanträdesdagar 2021Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

28

25

-

15

20

24

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

-

30

-

4

9


Sidan uppdaterades