Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Kultur- och fritidsnämnden

Hösten 2018 togs det politiska beslutet att slå ihop två av förvaltningarna i kommunen. Kulturförvaltningen och Hässleholms Fritid bildar kultur-och fritidsförvaltningen från och med den 1 januari 2019.

Kulturfrågor

Nämnden ansvarar för bibliotek, allmänkulturell verksamhet, stöd till kulturföreningar, bidrag till studieförbund, kultur- och konferensverksamhet i Hässleholm Kulturhus och Hovdala slott. Kultur- och fritidsnämndens förvaltning är Kultur- och fritidsförvaltningen


Fritidsfrågor

Nämnden ansvarar för drift, skötsel och uthyrning av kommunens samlingslokaler, idrotts- och fritidsanläggningar.

Dessutom bidragsfördelning till merparten av kommunens föreningar, lotterier, fritidsgårdsverksamhet, föreningsregister och föreningsservice.

Sidan uppdaterades