Kulturkansliet

Postadress

Hässleholms Kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kulturhuset

281 80 Hässleholm

Besöksadress

2:a Avenyen 1

Hässleholm

Telefon: 0451-26 71 00

Organisationsnr: 212000-0985

Fritidskontoret

Postadress

Hässleholms kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen

Havremagasinet

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13C

281 50 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att sätta medborgaren i centrum och särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur och fritid, stärka kulturens roll som tillväxtfaktor och vara ett kulturellt nav i regionen.

Om kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltningen ska ge goda förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid genom jämlikhet och jämställdhet. Även genom delaktighet och inflytande, inkludering, ekologisk hållbarhet och ett drogförebyggande förhållningssätt för att främja livskvalitet och god folkhälsa.


En stark kultur- och fritidsverksamhet bidrar till god livskvalité och är en viktig del för utvecklingen i kommun och region.


Förvaltningschef

Anders Rosengren är förvaltningschef.


Politisk nämnd

Kultur- och fritidsnämden har det politiska ansvaret för förvaltningen.

Kultur- och fritidsnämden

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen kan du göra det genom vårt kontaktcenter.

Kontakta Hässleholms kommun

 

Sidan uppdaterades