Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen
281 80 Hässleholm


Kommunledningsförvaltningen

På kommunledningsförvaltningen ligger det koncernövergripande ansvaret för bland annat ekonomistyrning, personalpolitik, ärendehantering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Om kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen består av åtta avdelningar och ansvarar för övergripande utvecklingsfrågor och gemensamma funktioner.


Kommunledningsförvaltningens avdelningar är:

  • ekonomi
  • fiber
  • IT
  • kansli
  • kommunikation
  • personal
  • räddningstjänst
  • tillväxt.


I förvaltningens uppdrag ingår strategisk planering, omvärldsbevakning och genomförande av kommunövergripande beslut, projekt och säkerhetsarbete.


Verksamheten omfattar bland annat juridiskt stöd, budget, bokslut, upphandling, personalpolitik, arkiv, infrastruktur, räddingstjänst, näringsliv, turism, IT- och fiberfrågor, EU-frågor, marknadsföring och kommunikation samt kontaktcenter.


Förvaltningschef

Bengt-Arne Persson är förvaltningschef och kommundirektör.

Politisk nämnd

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för förvaltningen.
Kommunstyrelsen

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med kommunledningsförvaltningen kan du göra det genom vårt kontaktcenter.

Kontakta Hässleholms kommun

Sidan uppdaterades