Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun 

Besöksadress

Tekniska förvaltningen

Norra Kringelvägen 42

Hässlehol

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

 

Skicka meddelande till

Tekniska förvaltningen

  • Ingen giltig användare vald.

Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens fastigheter, gator, parker, skog, exploateringsverksamhet, försäljning av tomtmark samt lokala trafikförordningen.

Det innebär frågor om fastighetsförvaltning och projektledning men även bostadsanpassning, tillgänglighetsrådgivning, parkeringsövervakning, trafiksäkerhet, bidrag till enskilda vägar, sjö-strand- och vattenvård samt beviljande och administration av olika typer av tillstånd.

Förvaltningschef för tekniska förvaltningen är Mats Svensson.

Sidan uppdaterades 2015-12-03 av Gunilla Nilsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube