Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494


Socialförvaltningen

Förvaltningschef

Sus Lantz

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Besöksadress: Tingshusgatan 1,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 281 31 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Samarbete 3 förvaltningar för barn

  • Ingen giltig användare vald.

Barn och ungas bästa ska vara i fokus och alla barn och unga i Hässleholms kommun ska ges en möjlighet till en bra start i livet.

 

Barn – och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden samarbetar genom de tre förvaltningarna enligt en gemensam överenskommelse kring barn och unga, för att tillgodose de behov som finns.


Barnkonventionens principer ska gemonsyra det gemensamma arbetet och stärka barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande.


Syfte med Samarbete – 3 förvaltningar är att samordna de tre förvaltningarnas olika kompetenser och resurser på bästa sätt, utifrån barn och ungas behov.

Kontaktuppgifter

 

Solveig Jansson

Processledare 3 förvaltningar

Telefon: 0451-26 74 53

E-post: solveig.jansson@hassleholm.se

 

Ordförande i BOSS:

Niklas Persson

Verksamhetschef

Barn- och elevstödsenheten

Telefon: 0451-26 76 75

E-post: niklas.s.persson@hessleholm.se

Organisationsskiss 3 förvaltningar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-02-05 justerat protokoll styrgrupp BUN.docx 524.1 kB 2016-09-12 08.45
20160902protokoll styrgrupp BUNONSN.docx 525 kB 2016-09-14 08.33
Protokoll 161118.pdf 101.7 kB 2017-03-29 09.13
Protokoll 170317.pdf 152.2 kB 2017-05-05 08.34
Minnesanteckningar 170512.pdf 97.7 kB 2017-09-28 11.43
Minnesanteckningar 170818.pdf 88.3 kB 2017-09-28 11.43
Minnesanteckningar 170915.pdf 89.6 kB 2017-10-06 09.19
Utbildning i K3 HT2017.pdf 148.6 kB 2018-01-09 14.53
Minnesanteckningar 171117.pdf 83 kB 2018-02-12 12.37
Presentation av resultat från utvärdering av föräldrakurser ht 17.pdf 323.6 kB 2018-02-16 10.58
Minnesanteckningar 180209.pdf 82.7 kB 2018-02-26 11.13

Sidan uppdaterades 2019-01-29 av Gunvor Borre