Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494


Socialförvaltningen

Förvaltningschef

Sus Lantz

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Besöksadress: Tingshusgatan 1,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 281 31 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Så behandlar socialförvaltningen dina personuppgifter

  • Ingen giltig användare vald.

Din integritet är viktig för oss på socialförvaltningen.

Från och med 2018-05-25 gäller nya regler för hantering av personuppgifter. För att du ska känna dig trygg med hur vi på socialförvaltningen hanterar dina uppgifter, vill vi berätta för dig vad som gäller.

Socialförvaltningen behandlar dina personuppgifter i syfte att bedriva verksamhet som ger dig stöd och hjälp. 


Vi hanterar dina personuppgifter med rättsligt stöd. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att:

 

  • fullgöra ett avtal där du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

  • fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar socialförvaltningen.

  • skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för en annan fysisk person.

  • utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den Socialförvaltningens myndighetsutövning.

  • genom att du lämnat samtycke.


De uppgifter om dig som vi i första hand behandlar är namn, personnummer, adress och telefonnummer.


Dina personuppgifter sparas så länge socialförvaltningen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen


Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse Ta kontakt med socialförvaltningen via kommunens växel 0451-267000.


Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som socialförvaltningen behandlar. Ta kontakt med socialförvaltningen på telefonnummer 0451-26 70 00.
Vi behöver uppgift om ditt namn och personnummer för att kunna söka i våra register.


Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket. Kontakta i så fall socialförvaltningen via kommunens växel 0451-26 70 00


Socialförvaltningen anlitar personuppgiftsbiträden som har tillgång till dina personuppgifter. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad Socialförvaltningen har bestämt.

Sidan uppdaterades 2018-05-17 av Göran Rignell