Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63


Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Miljökontoret

Öppettider

Expeditionen är öppen:

Måndag-fredag 

9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

 

Inlämning av vattenprover kan endast ske:

Tisdag 8.00 - 12.00


  • Ingen giltig användare vald.

Miljökontoret arbetar i ett generationsperspektiv med miljön i fokus. Detta gör vi genom tillsyn och rådgivning inom miljöbalksområdet och inom områdena livsmedel, tobak och receptfria läkemedel.

Vårt uppdrag är också att driva kommunens strategiska miljöarbete samt att förmedla kunskap om energieffektivisering.


Miljökontoret granskar bland annat  ansökningshandlingar och lämnar tillstånd av olika slag. Vi arbetar med tillsyn och rådgivning för utomhus- och inomhusmiljö, vatten- och avloppsanläggningar, avfallshantering, livsmedelshantering, kemikaliehantering, bostadshygien och smittskydd.

Klagomål från allmänheten kan medföra att vi ställer krav på åtgärder vid olika verksamheter. Vårt arbetsfält omfattar både privata och offentliga verksamheter.

 

Miljönämnden har antagit en verksamhetsplan för miljökontorets arbete 2018.PDF (pdf, 2.9 MB)

Miljöchef är Sven-Inge Svensson. Miljönämnden har det politiska ansvaret för miljökontoret. Vi finns i Stadshuset, centralt beläget nära tåg- och bussförbindelser.


Sidan uppdaterades 2018-04-18 av Carina Westerlund

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube