Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Miljö- och stadsbyggnads-förvaltningen

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är ansvarig för kommunens miljöarbete och fysisk planering.

Våra uppdrag

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens arbetsområden är många. Vi gör långsiktiga planer för hur Hässleholms kommun med stad, orter och byar ska utvecklas med bostäder, parker och vägar.


Vi hanterar bygglov och arbetar med tillsyn och rådgivning för bland annat vatten- och avloppsanläggningar och avfallshantering.


Vi arbetar även med mätning, kartläggning och fastighetsbildning. Även livsmedels- och kemikaliehantering ingår i våra uppdrag.

Våra avdelningar

Förvaltningen är indelat i sex avdelningar som leds av respektive avdelningschef.


  • Miljöavdelningen
  • Byggavdelningen
  • Planavdelningen
  • Mät- och GIS-avdelningen
  • Lantmäteriavdelningen
  • Verksamhetsstöd

Förvaltningschef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är Helena Östling.

På miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen jobbar runt 65 personer. Vi arbetar på plan 3 och plan 5 i Stadshuset i centrala Hässleholm.


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden styr förvaltningen politiskt.öppnas i nytt fönster

Mer information

Telefon till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen: 0451 - 26 67 50

Adress: Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm

Sidan uppdaterades 2020-05-27